Pronađite svoj jedinstveni put liječenja.

Vaša terapija treba biti jedinstvena i individualizirana kao i vi.

Mammaprint Blueprint FoundationOne

GenoLab

Svaki pacijent i pacijentica zaslužuju liječenje koje je optimizirano za njihove individualne potrebe, s minimalnim rizikom od neželjenih efekata. Dok konvencionalni pristupi liječenju često primjenjuju univerzalne terapije za sve pacijente s određenom vrstom bolesti, personalizirana medicina nudi mogućnost prilagodbe tretmana svakom pacijentu. Ovo osigurava najefikasnije liječenje uz minimizaciju rizika od neželjenih efekata.

GenoLab je specijaliziran za personaliziranu medicinu, savjetovanje, promociju ili distribuciju vrhunskih genetskih testova: MammaPrint, za karcinom dojke, i FoundationOne, za sve tumore. Ovim testovima vrši se genetsko profiliranje tumora čime se terapija može prilagoditi za svakog pojedinačnog pacijenta ili pacijenticu.

Accounting

Šta je personalizirana medicina?

Personalizirani pristup liječenju je najsavremeniji način borbe protiv raka. To je medicina u kojoj se primjenjuje ciljana dijagnostika i tretman za specifične grupe pacijenata, prema njihovom osobnom zdravstvenom i fiziološkom statusu i molekularnim karakteristikama njihovih tumora.

 

Personalizirana medicina znači da pravi pacijent dobije pravu terapiju u pravo vrijeme.

Personalizirana medicina GenoLab
Početna strana2023-04-09T01:22:56+02:00