Pronađite svoj jedinstveni put liječenja.

Vaša terapija treba biti jedinstvena i individualizirana kao i vi.

Mammaprint Blueprint FoundationOne

GenoLab

Svaki pacijent treba liječenje koje je za njega najefikasnije i sa najmanje neželjenih efekata. Konvencionalni način liječenja podrazumijeva istu terapiju za sve pacijente sa jednom vrstom bolesti. Personalizirana medicina omogućava prilagodbu tretmana svakom pojedinačnom pacijentu, kako bi se obezbjedio najbolji učinak uz najmanje neželjenih efekata.

GenoLab je specijaliziran za savjetovanje, promociju ili distribuciju vrhunskih genetskih testova za karcinom dojke: MammaPrint, BluePrint i testova za sve tumore: FoundationOne. Ovim testovima vrši se genetsko profiliranje tumora čime se terapija može prilagoditi za svakog pojedinačnog pacijenta ili pacijenticu.

GenoLab obezbjeđuje i paletu imunohistohemijskih biomarkera za dijagnostiku ili za terapiju, kao što su HER2, ER, PR, PD-L1, Ki67, i mnoge druge. Više o tome saznajte ovdje.

Genetsko testiranje nasljednog rizika na najčešće karcinome, na srčane (kardiovaskularne) bolesti i na često propisivane lijekove.

Accounting

Šta je personalizirana medicina?

Personalizirani pristup liječenju je najsavremeniji način borbe protiv raka. To je medicina u kojoj se primjenjuje ciljana dijagnostika i tretman za specifične grupe pacijenata, prema njihovom osobnom zdravstvenom i fiziološkom statusu i molekularnim karakteristikama njihovih tumora.

 

Personalizirana medicina znači da pravi pacijent dobije pravu terapiju u pravo vrijeme.

Personalizirana medicina GenoLab
Početna strana2023-04-09T01:22:56+02:00