Da li bi tinejdžer kupio istu odjeću kao i njegova baka? Vjerovatno ne. Ali kada se razbole, vjerovatno će dobiti isti medicinski tretman, uprkos brojnim razlikama.

“Isti tretman za svakoga” je pristup medicini koji se zasniva na prosjecima široke populacije. Ova tradicionalna praksa često promaši svoj trag jer se genetski sastav svake osobe malo razlikuje od ostalih, često na vrlo važne načine koji utiču na zdravlje pojedinca.

Pojava precizne medicine približava nas preciznijoj, predvidivijoj i moćnoj zdravstvenoj zaštiti koja je prilagođena svakom pacijentu ponaosob. Personalizirana medicina koristi genetski profil pojedinca za usmjeravanje odluka donesenih u pogledu prevencije, dijagnoze i liječenja bolesti. Naše rastuće razumijevanje ljudske biologije i biologije bolesti, kao i napredak u modernoj dijagnostici–omogućava liječnicima da pruže bolju prevenciju bolesti, preciznije dijagnoze, sigurnije prepisivanje lijekova i efikasnije tretmane za mnoge bolesti.

Personalizirani pristup liječenju je najsavremeniji način borbe protiv raka. To je medicina u kojoj se primjenjuje ciljana dijagnostika i tretman za specifične grupe pacijenata, prema njihovom osobnom zdravstvenom i fiziološkom statusu i molekularnim karakteristikama njihovih tumora.