EGFR je ključni protein koji igra važnu ulogu u signalnim putevima ćelija koje kontroliraju rast i razmnožavanje ćelija. EGFR je posebno značajan kada govorimo o karcinomu, jer mutacije i prekomjerna ekspresija ovog proteina često su povezane s razvojem različitih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke, pluća i debelog crijeva.

 

EGFR i karcinom

EGFR je receptor na površini ćelija koji se veže na određene molekule zvane ligandi, koje zatim aktiviraju signalne puteve unutar ćelija. EGFR je član ErbB familije receptora, koja uključuje receptore ERBB2, ERBB3, i ERBB4. Vezanje EGFR-a njegovim ligandima, uključujući EGF ligande i transformirajući faktor rasta alfa (TGFα), aktivira signalne puteve uključujući klasične MAPK i PI3K/AKT/mTOR signalne kaskade. EGFR može formirati homodimere ili heterodimere s drugim članovima ErbB familije da bi se pokrenulo signaliziranje. Aktivacija EGFR-medijirane signalizacije u konačnici rezultira ćelijskom proliferacijom, migracijom i diferencijacijom. Iako se EGFR obično izražava na niskim razinama u normalnim adultnim tkivima, hiperaktivacija ovog receptora kroz somatske mutacije i/ili amplifikaciju EGFR gena nalazi se u mnogim vrstama karcinoma kao što su pluća, mozak, karcinom debelog crijeva i karcinom glave i vrata.

Mutacije u EGFR-u najčešće se javljaju u karcinomima pluća, posebno u nemalim ćelijama karcinoma pluća (NSCLC). NSCLC je najčešći oblik karcinoma pluća i obuhvata veliki postotak svih slučajeva karcinoma pluća.

Mutacije EGFR-a nalaze se u otprilike 10-15% kavkaskih i 40-50% azijskih bolesnika s NSCLC-om. Ove mutacije obično se nalaze u egzonima 18-21 EGFR gena i mogu uključivati različite varijante, kao što su egzon 19 delecije i L858R mutacija.

Osim NSCLC-a, mutacije EGFR-a mogu se pojaviti i u drugim vrstama karcinoma, iako u manjoj mjeri. Na primjer, mutacije EGFR-a prisutne su u nekim slučajevima karcinoma debelog crijeva i rektuma, kao i karcinoma dojke.

Važno je napomenuti da mutacije EGFR-a nisu prisutne u svim slučajevima navedenih karcinoma. Njihova prisutnost varira ovisno o populaciji, etničkoj grupi i drugim čimbenicima. Stoga je testiranje EGFR biomarkera važno za identifikaciju pacijenata koji mogu imati koristi od ciljane terapije usmjerene na EGFR signalizaciju.

 

EGFR kao terapijska meta

Personalizirano liječenje karcinoma postaje sve bitnije u modernoj medicini. Koristi se za poboljšanje učinkovitosti tretmana i minimiziranje neželjenih nuspojava. EGFR inhibitori igraju ključnu ulogu u personaliziranom liječenju karcinoma, posebno u vrstama karcinoma gdje su EGFR mutacije ili prekomjerna ekspresija česte, kao što je NSCLC. EGFR inhibitori su klasa lijekova koji se koriste u liječenju različitih vrsta karcinoma. Djeluju tako što blokiraju aktivnost EGFR proteina koji potiče rast i diobu ćelija, što je ključno u razvoju mnogih vrsta karcinoma.

Ovisno o specifičnoj vrsti EGFR inhibitora, oni mogu blokirati aktivnost EGFR-a na različite načine. Evo nekoliko vrsta EGFR inhibitora koje se trenutno (Nacionalni institut za rak i Američko društvo za rak, 2021) koriste u liječenju karcinoma:

  • TKI (Tyrosine Kinase Inhibitors): Ovi lijekovi blokiraju aktivnost enzima tirozinske kinaze koji je ključan za aktiviranje EGFR-a. Primjeri uključuju erlotinib (Tarceva), gefitinib (Iressa) i afatinib (Gilotrif).
  • Monoklonska antitijela: Ovi lijekovi se vežu direktno za EGFR na površini ćelija, sprječavajući ga da se aktivira. Primjeri uključuju cetuximab (Erbitux) i panitumumab (Vectibix).

 

Kao što je naznačeno, EGFR inhibitori mogu biti učinkovit tretman za pacijente s određenim vrstama karcinoma. Međutim, njihova učinkovitost može varirati ovisno o specifičnim karakteristikama karcinoma svakog pacijenta, uključujući prisutnost određenih genetskih mutacija. Stoga je važno da se pacijenti konsultuju sa svojim liječnikom kako bi odredili najbolji tretman za njihovu specifičnu situaciju.

EGFR testiranje

EGFR testiranje može biti korisno u dijagnostici i liječenju karcinoma. To je važan alat za liječnike jer pruža informacije koje mogu utjecati na izbor strategije liječenja. Na primjer, ukoliko test otkrije visoku razinu EGFR-a u tumorskim ćelijama, to može sugerirati da bi pacijent mogao imati koristi od terapije koja cilja EGFR. Suprotno tome, ukoliko su razine EGFR-a normalne, liječnik može odlučiti da su druge terapije prikladnije.

Testovi EGFR-a obično uključuju genetsko testiranje tumorskog tkiva (npr. FoundationOne test) kako bi se utvrdilo postoje li mutacije koje bi mogle utjecati na aktivnost EGFR-a.

 

EGFR Inhibitori i Personalizirano Liječenje Karcinoma

EGFR inhibitori, kao što su cetuximab, erlotinib, i gefitinib, blokiraju aktivnost EGFR-a, sprječavajući njegovu stimulaciju i zaustavljajući ćelijsku podjelu. Ovo može dovesti do usporavanja rasta tumora ili čak njegove regresije. Međutim, važno je napomenuti da svaki pacijent neće reagirati na ove lijekove na isti način. Neki tumori mogu razviti otpornost na EGFR inhibitore, što može smanjiti učinkovitost terapije.

To dovodi do koncepta personaliziranog liječenja karcinoma, gdje se plan liječenja prilagođava genetskim i molekularnim karakteristikama svakog pojedinačnog tumora. EGFR testiranje igra ključnu ulogu u ovom pristupu, jer omogućuje liječnicima da identificiraju pacijente koji su najvjerojatnije da će imati koristi od terapije koja cilja EGFR.

 

Zaključak

EGFR je ključan protein koji igra važnu ulogu u razvoju i napretku karcinoma. Razumijevanje i ciljanje EGFR-a kroz testiranje i personalizirano liječenje postali su ključni aspekti u borbi protiv karcinoma. Iako EGFR terapije nisu univerzalni lijek za sve vrste karcinoma, one pružaju dragocjenu opciju za mnoge pacijente, omogućujući im bolje rezultate liječenja i kvalitetniji život.