MET, poznat i kao hepatocitni faktor rasta (HGFR), je receptorna tirozin kinaza uključena u rast, preživljavanje i migraciju ćelija. MET biomarker može imati različite oblike, ovisno o specifičnom kontekstu i proučavanoj bolesti.

Evo nekoliko primjera:

 1. Ekspresija MET-a – mjerenje razine proteina MET-a u tumorskim tkivima ili cirkulirajućim tumorskim ćelijama (CTC) može pružiti informacije o aktivacijskom statusu MET puteva.
 2. Amplifikacija MET gena – genetske promjene, poput amplifikacije ili prekomjerne ekspresije gena MET, mogu rezultirati povećanim razinama proteina MET i aktivnosti signalizacije. Otkrivanje ovih promjena putem genetskih testova, poput fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) ili PCR, može poslužiti kao biomarker za predviđanje odgovora na ciljane terapije koje inhibiraju MET put.
 3. Fosforilacija MET-a – aktivacija MET-a uključuje fosforilaciju receptora, što dovodi do signalizacije nizvodno. Fosforilirani MET (pMET) može se mjeriti upotrebom imunohistohemije (IHC) ili antitijela specifičnih za fosforilaciju, što ukazuje na aktivnost MET puteva.
 4. Ligand MET-a (HGF) – hepatocitni faktor rasta (HGF) je prirodni ligand za MET. Povišene razine HGF-a u krvi ili tumorskom mikrookruženju mogu ukazivati na povećanu aktivaciju MET-a i mogu poslužiti kao biomarker.

MET aberacije i aktivacija MET signalnog puta su često povezane s različitim vrstama karcinoma. MET kao biomarker se često pojavljuje u sljedećim karcinomima:

 1. Karcinom pluća – aktivacija MET signalnog puta često se opaža u adenokarcinomu pluća. Povećana MET ekspresija, MET amplifikacija ili mutacije MET gena mogu biti prisutne u ovom tipu karcinoma. MET aberacije se također povezuju s rezistencijom na određene terapije karcinoma pluća.
 2. Karcinom dojke – aktivacija MET signalnog puta može se javiti u određenim podtipovima karcinoma dojke. Povećana MET ekspresija i MET amplifikacija mogu biti prisutne u invazivnom karcinomu dojke. MET aberacije mogu biti povezane s lošijim prognozama i rezistencijom na terapije.
 3. Kolorektalni karcinom – MET aberacije, uključujući MET amplifikaciju i povećanu MET ekspresiju, mogu se pojaviti u kolorektalnom karcinomu. Ove promjene MET-a mogu biti povezane s napredovanjem bolesti i lošijim ishodom.
 4. Želučani karcinom – MET aktivacija, uključujući MET amplifikaciju, povećanu MET ekspresiju i mutacije MET gena, može se javiti u želučanom karcinomu. To može biti povezano s agresivnijim oblikom tumora, invazijom i metastazama.

Važno je napomenuti da prisutnost MET aberacija u ovim karcinomima varira među pacijentima i može imati različiti utjecaj na prognozu i terapijske odgovore.

Identifikacija i karakterizacija MET biomarkera imaju značajne implikacije u personaliziranoj medicini i ciljanim terapijama. Oni mogu pomoći u određivanju prikladnosti pacijenta za određene tretmane koji ciljaju MET put, poput inhibitora MET-a ili monoklonskih antitijela. Osim toga, MET biomarkeri mogu pomoći u predviđanju odgovora pacijenta na terapiju, praćenju učinkovitosti liječenja i procjeni prognoze.

Važno je napomenuti da se područje biomarkera neprestano razvija, a daljnja istraživanja mogu dovesti do otkrića novih MET povezanih biomarkera ili poboljšanja postojećih.

MET testiranje

MET testiranje se obično provodi u određenim kliničkim situacijama, posebno kada postoji sumnja na aktivaciju MET signalnog puta ili kada se razmatra primjena ciljanih terapija usmjerenih na MET. Neke od situacija u kojima se može razmotriti MET testiranje se:

 1. Dijagnostika karcinoma – MET testiranje može se koristiti kao dio dijagnostičkog procesa za određene vrste karcinoma, kao što su plućni, dojke, kolorektalni ili želučani karcinom. Otkrivanje MET aberacija, kao što su MET amplifikacija ili povećana MET ekspresija, može pomoći u potvrđivanju dijagnoze i karakterizaciji tumora.
 2. Prognoza i predviđanje terapijskog odgovora – MET testiranje može pružiti informacije o prognozi i predviđanju terapijskog odgovora. Pacijenti s prisutnim MET aberacijama, poput MET amplifikacije ili povećane MET ekspresije, mogu imati lošiju prognozu i manje povoljan odgovor na određene terapije. Testiranje MET biomarkera može pomoći u identifikaciji takvih pacijenata.
 3. Selekcija pacijenata za ciljane terapije – MET testiranje može biti korisno u odabiru pacijenata koji bi mogli imati koristi od ciljanih terapija usmjerenih na MET signalni put. Na temelju rezultata testiranja, pacijenti s potvrđenim MET aberacijama mogu biti kandidati za MET inhibitore ili druga ciljana terapijska sredstva koja ciljaju MET put.
 4. Praćenje tokom terapije – MET testiranje može se provesti tokom terapije kako bi se pratila aktivacija MET signalnog puta i evaluirala terapijska učinkovitost. Promjene u MET biomarkerima, poput smanjenja pMET razine, mogu ukazivati na pozitivan terapijski odgovor, dok povećanje MET aktivacije može ukazivati na rezistenciju na terapiju.

MET kao terapijska meta

MET, kao terapijska meta, odnosi se na korištenje ciljanih terapija usmjerenih na MET signalni put kako bi se inhibirala ili blokirala aktivacija MET receptora i njegova povezana signalna transdukcija. Ove terapije mogu ciljati različite komponente MET signalnog puta, uključujući sam MET receptor ili njegov ligand hepatocitni faktor rasta (HGF).

Ciljane terapije usmjerene na MET mogu se koristiti u liječenju određenih karcinoma i drugih bolesti u kojima je MET signalni put dereguliran ili aktiviran.

Važno je napomenuti da su ciljane terapije usmjerene na MET još uvijek u fazi istraživanja i kliničkog ispitivanja. Učinkovitost i sigurnost ovih terapija mogu varirati ovisno o specifičnom karcinomu, pacijentu i upotrebljenom lijeku. Pravilan odabir pacijenata i praćenje tokom terapije ključni su za postizanje najboljih rezultata.

Zaključak

MET biomarkeri igraju važnu ulogu u proučavanju i liječenju različitih oblika karcinoma. MET testiranje se provodi u određenim kliničkim situacijama kako bi se otkrile MET aberacije i pružile smjernice za terapijske odluke. MET, kao terapijska meta, pruža mogućnost ciljanja MET signalnog puta inhibitorima i blokiranje aktivacije MET receptora. Ciljane terapije usmjerene na MET su obećavajuće, ali još uvijek su u fazi istraživanja i kliničkog ispitivanja. Daljnja istraživanja i razvoj MET biomarkera i ciljanih terapija mogu donijeti napredak u liječenju karcinoma i drugih bolesti povezanih s MET signalnim putem.