Šta je KRAS?

KRAS je gen koji kodira protein nazvan KRAS, koji je pripada porodici proteina Ras. Gen KRAS se nalazi na hromozomu 12 i uključen je u regulaciju diobe ćelija i signalne puteve koji kontrolišu rast i diferencijaciju ćelija.

KRAS mutacije su među najčešćim genetskim promjenama koje se nalaze u ljudskim karcinomima, posebno u karcinomu debelog crijeva, karcinomu pluća (NSCLC) i karcinomu pankreasa. Ove mutacije rezultiraju konstitutivno aktivnom formom proteina KRAS, što dovodi do disfunkcionalnog signalnog prenosa u ćelijama i promovira rast i preživljavanje tumora.

Biomarker KRAS se odnosi na prisutnost ili otkrivanje specifičnih KRAS mutacija u tumorskom tkivu ili tečnostima tijela, kao što su uzorci krvi. Ove mutacije služe kao prediktivni i prognostički markeri u karcinomima, pružajući informacije o ponašanju tumora i njegovom odgovoru na određene terapije.

Neki ključni detalji o biomarkeru:

 • Prevalencija: KRAS mutacije najčešće se javljaju u karcinomu debelog crijeva, prisutne su u otprilike 30-50% slučajeva. Također su prisutne u približno 25% adenokarcinoma pluća i 90% adenokarcinoma pankreasnih kanala.
 • Tipovi mutacija: Najčešće KRAS mutacije uključuju zamjene u kodonima 12 i 13, gdje se glicin zamjenjuje asparaginskom kiselinom, valinom, cisteinom ili drugim aminokiselinama. Manje učestale mutacije javljaju se u kodonima 61 i 146.
 • Kliničke implikacije: KRAS mutacije imaju značajne kliničke implikacije, posebno u terapiji karcinoma. Stoga, prisutnost KRAS mutacija često utiče na odluke o terapiji i može ukazivati na alternativne terapijske pristupe.
 • Metode testiranja: Testiranje KRAS mutacija može se provesti različitim tehnikama, uključujući sekvenciranje DNK, lančanu reakciju polimeraze (PCR) ili sekvenciranje nove generacije (NGS). Ovi testovi analiziraju uzorke tumorskog tkiva ili tečnosti kako bi otkrili specifične KRAS mutacije.
 • Ciljane terapije: Učinjeni su napori da se razviju ciljane terapije koje će specifično inhibirati aktivnost mutiranih KRAS proteina. Iako je direktno ciljanje KRAS proteina bilo izazovno u prošlosti, nedavni napretci doveli su do razvoja KRAS-specifičnih inhibitora koji su pokazali obećavajuće rezultate u kliničkim ispitivanjima.
 • Istraživanje: KRAS je i dalje aktivno područje istraživanja, pri čemu znanstvenici istražuju nove terapijske strategije i identificiraju potencijalne biomarkere odgovora na terapiju i otpornosti.

KRAS mutacije mogu se pronaći u nekoliko vrsta karcinoma, pri čemu određene vrste karcinoma pokazuju veću prevalenciju ovih mutacija. Najčešće vrste karcinoma povezane s KRAS mutacijama uključuju:

 • Karcinom debelog crijeva: KRAS mutacije su posebno česte u karcinomu debelog crijeva, prisutne su u otprilike 30-50% slučajeva. Ove mutacije se često nalaze i kod ranih stadija i kod uznapredovalog karcinoma debelog crijeva.
 • Karcinom pluća (NSCLC): KRAS mutacije se javljaju u otprilike 20-30% slučajeva NSCLC-a, prvenstveno u adenokarcinomima pluća. Ove mutacije češće se javljaju kod osoba koje su bile pušači.
 • Karcinom pankreasa: KRAS mutacije su gotovo uobičajene u adenokarcinomu pankreasnih kanala (PDAC), čineći otprilike 90% slučajeva. Ove mutacije se često javljaju rano u razvoju karcinoma pankreasa i doprinose njegovoj agresivnoj prirodi i otpornosti na liječenje.
 • Karcinom jajnika: KRAS mutacije se mogu pronaći u podskupu slučajeva karcinoma jajnika, posebno u niskog stupnja seroznim karcinomima jajnika. Međutim, KRAS mutacije su manje česte u karcinomu jajnika u usporedbi s drugim genetskim promjenama kao što su mutacije BRCA1 i BRCA2 gena.
 • Karcinom bilijarnog trakta: KRAS mutacije su prisutne u značajnom broju slučajeva karcinoma bilijarnog trakta, uključujući holangiokarcinom i karcinom žučne kese. Ove mutacije doprinose razvoju tumora i mogu uticati na ishode liječenja.

Važno je napomenuti da iako se KRAS mutacije često povezuju s navedenim vrstama karcinoma, mogu se javiti i u drugim vrstama karcinoma, iako u manjoj mjeri. Također, prevalencija i značaj KRAS mutacija mogu varirati unutar podtipova određene vrste karcinoma. Stoga je važno konsultirati se s medicinskim stručnjacima i onkolozima kako biste dobili sveobuhvatno razumijevanje KRAS mutacija u specifičnim slučajevima karcinoma.