Mikrosateliti predstavljaju kratke sekvence ponavljajuće DNK u genomu, koje se obično sastoje od 2-6 baza. Značajno se koriste u genetičkim analizama i istraživanjima, posebno u genetičkoj identifikaciji, poput forenzičke DNK analize i praćenja genetičke raznolikosti među populacijama.

Kada govorimo o “statusu” mikrosatelita, to se odnosi na broj ponavljanja ovih kratkih sekvenci u genomu. Status mikrosatelita može biti stabilan ili nestabilan, ovisno o tome mijenja li se broj ponavljanja mikrosatelita u genomu ili ne. Nestabilni mikrosateliti često se povezuju s genetičkim bolestima, kao što su različiti oblici raka.

Status mikrosatelita u tumorima (MSI)

U tumorima, status mikrosatelita koristi se kao biomarker koji ukazuje na učestalost mutacija u genomu raka. Mutacije mikrosatelita mogu uzrokovati pogreške u kopiranju DNK, što može potaknuti razvoj raka.

Status mikrosatelita u tumorima može biti stabilan ili nestabilan. Mikrosatelitna nestabilnost (MSI) je stanje u kojem dolazi do visoke stope mutacija zbog nepravilnog popravka neusklađenosti DNK (MMR). Prisutnost MSI ukazuje na abnormalno funkcioniranje MMR-a. MMR je odgovoran za ispravljanje grešaka koje nastaju spontano tijekom replikacije DNK, kao što su nepodudarnosti pojedinačnih baza ili kratke insercije i delecije. Oštećene stanice koje imaju nepravilno funkcioniranje MMR-a nisu u mogućnosti ispraviti greške koje se javljaju tijekom replikacije DNK, što dovodi do nakupljanja novih fragmenata mikrosatelita. MSI često se nalazi u nekim vrstama raka, kao što su rak debelog crijeva i endometrija, a povezan je s lošijim ishodima i osjetljivosti na neke vrste terapije.

MSI se klasificira u dvije vrste – MSI-H (visoka mikrosatelitna nestabilnost) i MSI-L (niska mikrosatelitna nestabilnost). MSI-H se češće pojavljuje u tumorima i pokazuje veću stopu mutacija u genomu. Za procjenu statusa mikrosatelita u tumorima potrebno je provesti genetičku analizu uzorka tumorskog tkiva. Ova analiza uključuje identifikaciju i brojanje ponavljanja mikrosatelita u genomu.

Testiranje statusa mikrosatelita u tumorima važno je jer može pomoći u identificiranju podtipova raka i predviđanju odgovora na terapiju. Test se često koristi za identifikaciju pacijenata koji bi mogli imati koristi od imunoterapijskog liječenja. Tumori s visokom MSI pokazali su veću osjetljivost na ove terapije, jer visoka stopa mutacija u tim tumorima čini ih prepoznatljivijim od strane imunološkog sustava.

U zaključku, testiranje statusa mikrosatelita u rakovima pruža važne informacije koje mogu pomoći u prilagodbi terapijskih pristupa za pacijente oboljele od raka. Otkrivanje MSI može ukazivati na veću vjerojatnost uspješnog liječenja imunoterapijom, što može poboljšati ishode liječenja i kvalitetu života pacijenata. Stoga je važno provoditi genetičku analizu tumorskog tkiva kako bi se utvrdio status mikrosatelita i pružila najučinkovitija terapija za svakog pojedinog pacijenta.