Fuzije gena NTRK1/2/3 su genetske promjene koje se mogu pojaviti u nekim vrstama karcinoma. One nastaju kada se jedan od gena NTRK1, NTRK2 ili NTRK3, koji kodiraju protein poznat kao tropomiozin receptora kinaze (TRK), poveže s drugim genom. Ove fuzije stvaraju novi protein koji je stalno aktivan, što može dovesti do nekontroliranog rasta i diobe stanica.

TRK proteini su receptori za neurotrofine, koji su vrsta proteina važnih za razvoj i održavanje nervnog sustava. U normalnim uvjetima, neurotrofini aktiviraju TRK proteine, koji zatim pokreću signalne puteve koji reguliraju rast, diferencijaciju i preživljavanje stanica. Međutim, kada se TRK proteini spoje s drugim proteinima, mogu postati aktivirani bez prisutnosti neurotrofina, što može dovesti do stvaranja karcinoma.

NTRK fuzije su otkrivene u različitim vrstama karcinoma, uključujući rak pluća, rak debelog crijeva, rak gušterače te neke pedijatrijske karcinome. Iako su NTRK fuzije rijetke, s učestalošću manjom od 1% u svim karcinomima, one predstavljaju važan terapijski cilj zbog svog potencijala za razvoj raka. Neki od tumora kod kojih su NTRK fuzije češće prisutne:

1. Infantilni fibrosarkom

Ovaj rijedak, mekotkivni tumor uglavnom pogađa novorođenčad i malu djecu. NTRK fuzije su često prisutne u ovom tipu tumora.

2. Kongenitalni mezoblastični nefrom

Ovo je rijedak bubrežni tumor koji se obično javlja kod novorođenčadi. NTRK fuzije su također često prisutne u ovom tipu tumora.

3. Sekretorni karcinom dojke

Ovaj rijedak podtip raka dojke obično ima dobru prognozu, ali NTRK fuzije su često prisutne u ovom tipu karcinoma.

4. Mamarni analog sekretornog karcinoma (MASC) slinovnica

Ovaj rijedak tip raka slinovnica često sadrži NTRK fuzije.

5. Neke vrste karcinoma štitnjače, kao što je papilarni karcinom štitnjače

NTRK fuzije su prisutne u malom postotku ovih slučajeva.

6. Karcinom pluća

Iako su NTRK fuzije rijetke u karcinomu pluća, ponekad su prisutne, posebno u adenokarcinomu pluća.

7. Karcinom debelog crijeva

NTRK fuzije se mogu pojaviti u malom broju slučajeva raka debelog crijeva.

8. Karcinom pankreasa

NTRK fuzije su također rijetko prisutne u karcinomu gušterače.

Važno je napomenuti da prisutnost NTRK fuzija može varirati među različitim vrstama tumora i među pacijentima s istom vrstom tumora. Stoga je važno razgovarati s liječnikom kako bi se utvrdila prisutnost NTRK fuzija u vašem slučaju i razmotrile odgovarajuće terapijske opcije.

Za pacijente s karcinomima koji sadrže NTRK fuzije, postoji nekoliko lijekova odobrenih od strane FDA (Uprava za hranu i lijekove) koji ciljaju te fuzije. Ovi lijekovi su larotrectinib, entrectinib i repotrectinib, koji su pokazali obećavajuće rezultate u kliničkim studijama. Pacijenti koji su primali ove lijekove imali su visoke stope odgovora na terapiju i produljenje preživljavanja.

Međutim, važno je napomenuti da neki pacijenti s NTRK fuzijama ne reagiraju na ove lijekove, a otpornost može nastati tijekom vremena. Znanstvenici nastavljaju istraživati kako bi razvili nove terapije i identificirali biomarkere koji mogu pomoći u predviđanju odgovora na inhibitore NTRK.