MammaPrint i BluePrint su testovi koje preporučuje vaš onkolog kako bi dobili više informacija o raku dojke. Oni se nazivaju genomskim testovima i analiziraju aktivnost gena u svakom tumoru, što pomaže u predvidanju kako će se tumor ponašati i potencijalno koji tretmani mogu biti najefikasniji. Kada se ova dva testa koriste neposredno nakon dijagnoze, mogu odgovoriti na više pitanja koja su važna za vaš put liječenja. Ove informacije u kombinaciji s drugim rutinskim testovima, pomažu u odlukama o ispravnom liječenju za vas.

MammaPrint je prognostički i prediktivni genetski dijagnostički test za pacijentice s rakom dojke u ranoj fazi, koji procjenjuje rizik da će tumor metastazirati u druge dijelove tijela. Daje binarni rezultat, klasifikaciju visokog ili niskog rizika i pomaže liječnicima da odrede hoće li pacijentica imati koristi od kemoterapije. Žene sa niskim rizikom mogu bezbjedno izbjeći kemoterapiju, bez smanjenja vjerovatnoće preživljavanja bez bolesti.

Dodavanje neovisnih genomskih podataka kliničkim i patološkim faktorima kao što su dob, veličina tumora, gradus tumora, zahvaćenost Iimfnih čvorova, hormonski receptor i status HER2 može pomoći vama i vašem liječniku da odlučite da li će vam kemoterapija koristiti ili ne.

KONAČNI ODGOVORI:

NIZAK RIZIKRezultat MammaPrint Niskog rizika ukazuje na malu vjerovatnoću da se rak vratiti i nema značajne koristi od kemoterapije.

VISOK RIZIKRezultat MammaPrint Visokog rizika ukazuje na veću vjerovatnoću da se rak vratiti i vjerovatnu korist od kemoterapije.

BluePrint analizira 80 gena i pomaže u otkrivanju skrivene biologije tumora kako bi se utvrdilo šta je pokretač rasta tumora. Dalja klasifkacija u jednu od četiri kategorije ili podtipa, Luminal A ili B, HER2 ili Bazalni tip, pruža važne informacije koje vaš ljekar koristi za personalizirane odluke o liječenju.

Luminalni tip – karcinom luminalnog tipa prvenstveno je vođen hormonskim putevima estrogena i progesterona. Ovaj podtip se može dalje podijeliti pomoću MammaPrint-a na karcinom luminalnog tipa A (nizak rizik) i karcinom luminalnog tipa B (visoki rizik).

HER2 tip – Karcinomi HER2 tipa su vođeni HER2 putem. Pacijenti sa HER2-tipom imaju odličan odgovor na HER2 ciljane terapije u neoadjuvantnom okruženju.

Bazalni tip – Djeluju više kao klinički trostruko negativni tumori. Ovaj molekularni podtip je agresivniji i pacijentice mogu imati koristi od standardnih ili novih režima liječenja trostruko negativnih karcinoma dojke. S obzirom na agresivnu prirodu ovih tumora, odgovarajući pacijenti mogu imati koristi od neoadjuvantnog liječenja.

 

MammaPrint i BluePrint su prikladni za vas:

 

Pročitajte više:

MammaPrint brošura za pacijente